Wij voldoen ook steeds aan de eisen die door de gemeenten en de contractpartners gesteld worden.

Vandaar dat we een kwaliteitsmanagementsysteem gekozen hebben dat bij ons past. Dit is de HKZ-norm voor kleine organisaties. Dit systeem is getoetst door Tüv Nederland en aan de hand daarvan is het certificaat toegekend.

Elk jaar vindt er een evaluatie plaats en na 3 jaar volgt een nieuwe certificering. Daarmee blijven we voldoen aan de kwaliteitseisen die aan ons gesteld worden.