De mensvisie “waar staan we voor, waar gaan we voor”

 

Onze waarden

Tegenwoordig hoor je dagelijks dat het aantal ouderen de komende jaren behoorlijk gaat toenemen. Daarnaast worden de ouderen steeds ouder en hierdoor nemen de (complexe) zorgvragen bij deze doelgroep toe. De ouderenzorg wordt steeds duurder en er ontstaan financiële tekorten binnen de zorg in Nederland. Als je dit leest krijg je de indruk dat de ouderen de veroorzakers zijn van de steeds toenemende extra uitgaven voor de huidige gezondheidszorg.

Wij vinden dit onterecht! Het zijn met name deze ouderen die voor de sociale welvaart en de wederopbouw van Nederland hebben gezorgd. Met noeste arbeid en een schamel bestaan hebben ze zich met hart en ziel ingezet om van Nederland een welvarend land te maken. Zij hebben er voor gezorgd dat de sociale voorzieningen in Nederland zijn geworden wat ze nu zijn. Zij hebben er voor gezorgd dat iedereen in Nederland, ziek of gezond, de hulp krijgt die ze nodig hebben om een goed bestaan te kunnen leiden. De ouderen verdienen ons vertrouwen. Respect voor hen is op zijn plaats. Zie ze niet als de veroorzaker nu de gezondheidszorg teveel geld kost. Er zijn binnen de zorg wel andere mogelijkheden om geld te besparen. Denk aan minder bureaucratie en gooi de overbodige werkprocessen overboord, vervang regels door relaties. We moeten inzetten op zaken die er echt toe doen, geef de ouderen de regie over het eigen leven, zorg voor ontmoeten en verbinden, zorg voor de echte warme contacten en aandacht voor elkaar!

Dit is waar we voor staan en wat we bij ons op de dagbesteding doen voor mensen met (beginnende) dementie, mensen die eenzaamheid ervaren of mensen die een lichamelijke beperking zoals Parkinson hebben.

 

Missie

Kwetsbare ouderen in de regio ervaren persoonlijk welbevinden (beleven de dag), binnen een dorpse gemeenschap, door deel te blijven nemen aan bestaande of nieuw te vormen netwerken. Daar gaan we voor!

 

Holistische mensvisie

Wij zien elk mens als een uniek persoon die zelf richting geeft aan haar/zijn eigen leven. We kijken niet alleen naar het fysieke lichaam, maar naar het geheel van de persoon. We gaan er vanuit dat alles met elkaar verbonden is, bijvoorbeeld het psycho(sociale) met het lichamelijke. Het lichaam en de geest zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, de zogenaamde holistische mensvisie. Bijvoorbeeld als iemand zich vaak alleen voelt (eenzaamheid) zal dat mogelijk ook lichamelijke problemen geven.                                  

Tevens gaan wij er vanuit dat personen onderdeel zijn van verschillende netwerken: het gezin, de familie, een geloofsgemeenschap, een buurtvereniging, een KBO of andere verenigingen.                                                                                                                                           

Onderdeel zijn en kunnen blijven van deze netwerken of opgenomen worden in nieuwe netwerken is belangrijk voor het welbevinden van mensen. In een sociaal netwerk zit vaak een groot gevoel voor collectiviteit, men spreekt dezelfde taal en ondersteunt elkaar waar nodig en naar behoefte.

 

Wat vinden wij belangrijk en waar richten wij ons op:

- het accent ligt op kwaliteit van leven;

- we willen de zelfredzaamheid bevorderen of behouden;

- om langer thuis te kunnen blijven wonen in de vertrouwde omgeving;

- we trekken samen op met hulpvragers, verwanten en mantelzorgers;

- we bevorderen het ontmoeten binnen sociale netwerken;

- we zijn een onderdeel van de dorpse gemeenschap;

- we willen de mantelzorgers tijdelijk ontlasten;

- ons motto is: gewoon doen is gek genoeg.