Welkom bij "Dagbeleving de Kailakkers"

Dagbeleving de Kailakkers is een dagbesteding voor ouderen/senioren die de behoefte hebben om met elkaar de dag te beleven. Dit kan zijn omdat u thuis vaak alleen bent en graag met anderen activiteiten onderneemt.  Ook kan het zijn dat u een bepaalde mate van ondersteuning nodig hebt om uw dagelijkse bezigheden te kunnen ondernemen. Uw partner of familieleden, die u meestal helpen, hebben andere bezigheden of verplichtingen en krijgen hierdoor die mogelijkheid.

Als de grenzen van of de behoefte aan een bepaalde ontwikkeling zijn bereikt ligt het accent van onze activiteiten en samenzijn op de kwaliteit van het leven: “Zo gewoon en gelukkig mogelijk samen met de anderen de dag beleven.” De woorden die hierbij in ons doen en laten belangrijk zijn: de deelnemer centraal, vertrouwen, verbinden, eigen regie en respect voor elkaar.

De personen die we op Dagbeleving de Kailakkers ontvangen zullen voornamelijk ouderen/senioren zijn. De doelgroep die steeds langer thuis zal blijven wonen en daar hun noodzakelijke ondersteuning ontvangen van bijvoorbeeld partner, mantelzorgers en thuiszorgorganisaties. De  leeftijd, de beperkingen of aandoeningen maken deze personen steeds kwetsbaarder in het dagelijks leven en bestaat er naast de zorg ook vaak een grote behoefte aan welbevinden, samen zijn en ontmoeten van leeftijdsgenoten. Door samen de dag te beleven op de Kailakkers, op een wijze die u het meest aanspreekt, hopen wij extra levensvreugde toe te voegen aan uw leven.

Wij hechten er veel waarde aan dat we de mantelzorgers kunnen ontlasten. Zij doen elke dag weer hun uiterste best om alles voor hun naaste te regelen. Dit vraagt veel energie. Als hun naaste bij ons op de dagbesteding is kunnen de mantelzorgers even op adem komen en wat dingen voor zichzelf doen. 

Zou u graag naar de dagbesteding in de Kailakkers komen dan zijn er verschillende mogelijkheden. Bekijk dit onder "Zorgaanbod".

Heeft u nog vragen of wilt u hierover nog nader geïnformeerd worden neemt u contact op met met Ine Wintermans op telefoonnummer 06-30042999 of via ons contactformulier.