Ons zorgaanbod bestaat uit het bieden van dagbesteding aan ouderen met beginnende dementie of andere geheugenproblemen. Maar ook om sociaal isolement (eenzaamheid) tegen te gaan. 

 

Om bij onze dagbesteding terecht te kunnen hebt u een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door:

 

- De gemeente In de gemeente Reusel-de Mierden is dit het "Loket van A tot Z" dat u kunt bereiken via tel.nr. 0497-582100. Zie ook https://www.reuseldemierden.nl/zorg-en-welzijn.

De dagbesteding wordt dan betaald vanuit de Wmo (zorg in natura).

 

- Het CIZ (centrum indictiestelling zorg) via tel.nr. 088 - 789 1000. Zie ook https://www.ciz.nl/aanvraag-doen.

De dagbesteding wordt dan betaald vanuit de Wlz (zorg in natura of een PGB).

 

Uw huisarts of een zorgtraject-begeleider kunnen u daarbij ook helpen.

 

AGB-code

Voor deelnemers met Wmo of Wlz indicatie (ZIN):    AGB-code SZZ 73732952

AGB-code

Voor deelnemers met PGB indicatie of particulier:   AGB-code Dagbeleving 41782227