Ons zorgaanbod bestaat uit het bieden van zinvolle dagbesteding aan volwassenen (50+) met:

- (beginnende) dementie, 

- andere geheugenproblemen,

- lichamelijke problemen (zoals Parkinson),

maar ook om sociaal isolement (eenzaamheid) tegen te gaan. 

 

Hebt u een andere zorgvraag dan verzoeken wij u om contact met ons op te nemen om te bespreken wat er wel of niet mogelijk is.

 

Om onze dagbesteding te kunnen bezoeken hebt u een indicatie nodig. Deze indicatie wordt afgegeven door:

 

- De gemeente In de gemeente Reusel-de Mierden is dit het "Loket van A tot Z" dat u kunt bereiken via tel.nr. 0497-582100. Zie ook https://www.reuseldemierden.nl/zorg-en-welzijn.

De dagbesteding wordt dan betaald vanuit de Wmo (zorg in natura).

 

- Het CIZ (centrum indictiestelling zorg) via tel.nr. 088 - 789 1000. Zie ook https://www.ciz.nl/aanvraag-doen.

De dagbesteding wordt dan betaald vanuit de Wlz (zorg in natura of een PGB).

 

Uw huisarts of een zorgtraject-begeleider kunnen u hierbij helpen.

 

AGB-code

Voor deelnemers met Wmo of Wlz indicatie (zorg in natura):    AGB-code SZZ 73732952

 

AGB-code

Voor deelnemers met PGB indicatie of particulier:   AGB-code Dagbeleving 41782227