Op onze zorglocatie hechten we belang aan professionele zorg aan cliënten. Wij geloven er in dat onze cliënten hun doelen van zorg goed kunnen bereiken als zij instemmen met de zorg die wordt verleend.

 

Onvrijwillige zorg, waarbij sprake is van verzet tegen (onderdelen van) de zorg die wordt verleend willen wij niet uitvoeren op onze zorglocatie en kunnen wij niet handhaven binnen de open, laagdrempelige setting die onze zorglocatie heeft. Wanneer de zorgvraag van een van onze cliënten dusdanig verandert dat er sprake kan zijn van onvrijwillige zorg, dan spannen wij ons in om een alternatief te bedenken, waarmee de cliënt en zijn/haar vertegenwoordiger wel instemt en de zorg op onze zorglocatie gecontinueerd kan worden. Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg is voor het welzijn van de cliënt en zijn/haar omgeving noodzakelijk om uit te voeren, dan kan de zorg op onze zorglocatie niet worden gecontinueerd. In dit geval zal de cliënt met wettelijk vertegenwoordiger en verwijzer een andere geschikte zorglocatie zoeken en dragen wij zorg voor een warme overdracht.

 

Incidenten

Wanneer er op onze zorglocatie een ongepland incident plaatsvindt waarbij onmiddellijk handelen door de zorgverlener vereist is, en er op dat moment sprake is van verzet van de cliënt, dan beschouwen wij dit niet als onvrijwillige zorg zoals bedoeld onder de Wzd (Wet zorg en dwang). In deze gevallen zal altijd middels evaluatie met de cliënt en/of wettelijk vertegenwoordiger worden besproken hoe een dergelijk incident kan worden voorkomen. Is er sprake van herhaling en het niet kunnen voorkomen van een dergelijk incident bij dezelfde cliënt dan beschouwen wij dit als verandering van de zorgvraag en noodzaak tot toepassen van onvrijwillige zorg. Wanneer blijkt dat er geen alternatief is en de onvrijwillige zorg is voor het welzijn van de cliënt en zijn/haar omgeving noodzakelijk om uit te voeren, dan kan de zorg op onze zorglocatie niet worden gecontinueerd. In dit geval zal de cliënt met wettelijk vertegenwoordiger en verwijzer een andere geschikte zorglocatie zoeken en dragen wij zorg voor een warme overdracht.