Sluitingsdagen 2024: donderdag 9 mei, woensdag 25 december en donderdag 26 december.

 

Team

Ons team bestaat uit 5 vaste medewerkers en een invalkracht. Elke dag zijn er 2 medewerkers aanwezig op een groep van maximaal 9 à 10 personen. Zij hebben allen een opleiding in de ouderenzorg en/of ervaring in het werk bij de dagbesteding. We blijven onze kennis op peil houden door het volgen van cursussen en lezingen toegespitst op de zorg bij de dagbesteding.

 

Vrijwilligers

Wij maken gebruik van vrijwilligers voor het ophalen en weer thuis brengen van onze deelnemers. Daarnaast hebben we een kok die 2x per week komt helpen met het bereiden van de verse warme maaltijden. En we hebben een tweetal vrijwilligers die ons helpen met het dagelijkse werk.

Voordat een vrijwilliger bij ons van start gaat hebben we een intakegesprek, conformeren ze zich aan onze gedragscode voor vrijwilligers en vragen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan.

 

Toezicht

De GGD Hart voor Brabant houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning geleverde zorg, begeleiding en ondersteuning. Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website van de GGD Hart voor Brabant (www.ggdhvb.nl/wmo).

 

Samenwerking SZZ 

Met ingang van 1 oktober 2022 zijn wij een samenwerking aangegaan met SZZ (Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid). Hierdoor kunnen we niet alleen zorg in natura leveren vanuit de Wmo maar ook vanuit de Wlz. Bovendien kunnen we ook gebruik maken van hun kennis en hebben we contact met andere dagbestedingslocaties. Voor u is er ook veel informatie te vinden op hun website zoals:

 

Hebt u een klacht? Bespreek dit eerst met ons. Komen we er samen niet uit of voelt u zich niet gehoord, dan kunt u gebruik maken van de klachtenprocedure en vertrouwenspersoon van SZZ.

Ga naar https://www.zorgboerenzuid.nl/klacht

 

Medezeggenschap. Hebt u of uw naaste tips of verbeteringen of hebt u wensen dan horen wij dit graag. We gaan dan samen in gesprek. Bij de bespreking van het zorgplan met de deelnemer (2x per jaar) gaan we kijken hoe het afgelopen half jaar is verlopen en hoe we verder gaan. Ook dan is er de mogelijkheid om tips of verbeterpunten te bespreken. 

Daarnaast is er medezeggenschap op SZZ-niveau. Ga naar https://www.zorgboerenzuid.nl/inspraak/ 

 

Meting cliënttevredenheid. Ga naar https://www.zorgboerenzuid.nl/clienttevredenheid/ 

 

Uw privacy is gewaarborgd. Ga naar https://www.zorgboerenzuid.nl/clientadministratie/